Onderwijs

Meer inzicht en sneller
ingrijpen bij calamiteiten

Slider

Onderwijsinstellingen hebben een grote verantwoordelijk voor de veiligheid van leerlingen, leraren en medewerkers

BHV-ers moeten daarom snel kunnen optreden wanneer zich een calamiteit voordoet. Of het nu gaat om kleine incidenten zoals struikelen of flauwvallen, om serieuze vechtpartijen of een ontruiming wegens een brand. Voor veel scholen en universiteiten is Picasse de aangewezen partij om het centrale BHV communicatiesysteem te leveren. Zo wordt er altijd snel ingesprongen op calamiteiten door de juiste BHV-ers.

Up-to-date inzicht in het aantal aanwezige BHV'ers

Met behulp van de module aanwezigheidsregistratie is er altijd een duidelijk overzicht van het aantal beschikbare BHV-ers in het pand. Dit is voor veel onderwijsorganisaties een onmisbare functionaliteit vanwege de veelal wisselende BHV bezetting (denk hierbij aan: flexibele roosters, vakanties en lessen in wisselende gebouwen). In het geval van een te lage bezetting kan het BHV Alarmeringssyteem automatisch een waarschuwingsbericht versturen, zodat het BHV team preventieve maatregelen kan nemen.

Noodknoppen voor extra veiligheid

Helaas is (dreigende) agressie nog steeds een groeiend probleem binnen veel onderwijsinstellingen. Leerkrachten en leerlingen voelen zich daardoor niet altijd veilig. Escalatie van vechtpartijen of slecht nieuws gesprekken kunnen voorkomen worden door het gebruik van de draadloze paniekknop van Picasse. Deze knop is gekoppeld aan het BHV Alarmeringssysteem en kan discreet ingedrukt worden voor hulp. Zo kan er direct een open spraak-luister verbinding worden opgezet zodat hulpverleners meteen kunnen horen wat er aan de hand is en kunnen inspringen of geruststellen. En kan er direct een SMS en/of pushbericht verzonden worden met de locatie coördinaten zodat de hulpverleners weten waar het incident zich afspeelt.

Basisschool BHV
School Veiligheidssysteem
Onderwijs BHV

De noodknop alarmeert doeltreffend wanneer nodig, maar draagt passief ook bij aan het gevoel van veiligheid. Inmiddels wordt de noodknop regelmatig ingezet door decanen, lab-leerkrachten, receptionisten, alleenwerkers en avondwerkers. Voor alleenwerkers is het met name prettig dat zij in het geval van een valpartij direct een BHV-er kunnen alarmeren.

BHV Alarmering vanaf één centrale plek

Binnen onderwijsorganisaties verloopt de alarmering van BHV-ers veelal via een centrale receptie. Door de receptie uit te rusten met een gebruiksvriendelijke alarmeringstablet kan er snel en adequaat ingesprongen worden op crisissituaties.

Meer weten

Specifieke functionaliteiten en oplossingen voor het onderwijs

Automatische notificaties en meldingen van storingen

van gebouwbeheersystemen, liften, brandmeldcentrale(s), servers en meer.

Berichtgeving via vier kanalen

Een melding van het systeem kan via SMS, push-notificatie, e-mail of telefonische oproep worden verzonden.

Automatisch samenstellen bedrijfshulpverlening teams

en hen samenbrengen in bijvoorbeeld een conference call.

Lokaliseren medewerkers

Het lokaliseren van medewerkers en BHV-ers zowel binnen als buiten panden.

Meer weten? Neem contact op

Uitproberen? Vraag een demo aan