Aanwezigheidsregistratie
Realtime inzicht in het aantal aanwezige en beschikbare BHV'ers

Zie wie er in het pand aanwezig is en alarmeer uitsluitend beschikbare bedrijfshulpverleners

Aanwezigheidsregistratie

Met de automatische aanwezigheidsregistratie is te allen tijde inzichtelijk hoeveel en welke BHV'ers zich op een locatie bevinden.

Real-time inzicht in de huidige bezettingsgraad

Ontvang een melding wanneer de minimale bezettingsgraad niet gehaald wordt.

Volledig geautomatiseerd

Dankzij geo-fencing wordt het systeem volledig automatisch bijgewerkt zodra een smartphone een locatie binnenkomt of verlaat.

Koppelingen met bestaande veiligheidssystemen

Gemakkelijk te koppelen met bestaande veiligheidssystemen, bijv. toegangscontrole.

Voor het eenvoudig en direct kunnen oproepen van de BHV’ers vanuit een vaste opstelling bij de receptie of meldkamer.

Meer dan alleen aanwezigheidsregistratie

Met het Picasse BHV Alarmeringssysteem heeft een BHV coördinator direct het meest actuele overzicht van de aanwezigheid van BHV-ers op een locatie. Het grote voordeel hiervan is dat de receptie of meldkamer heel eenvoudig aanwezige hulpverleners kan oproepen. Zo worden er geen BHV-ers onnodig opgeroepen die niet in de buurt van de calamiteit zijn. Het BHV Alameringssysteem van Picasse kan daarnaast een waarschuwingsbericht uitsturen wanneer er op een bepaald tijdstip te weinig BHV-ers op een locatie aanwezig zijn. Hierdoor kunnen preventief maatregelen worden getroffen.

Deze tool voor aanwezigheidsregistratie wordt de laatste jaren steeds meer gebruikt omdat het goed aansluit bij de huidige flexwerk ontwikkelingen. Bedrijfshulpverleners reizen steeds meer tussen verschillende panden en kunnen met behulp van aanwezigheidsregistratie hulp verlenen in verschillende panden. Picasse kan op een centrale plaats bij een receptie een aanwezigheidsmonitor leveren waarop realtime inzichtelijk is welke BHVers er aanwezig zijn. Dit kan het traditionele aanwezigheidsbord met schuifjes (wat vaak niet goed wordt bijgehouden) vervangen.