Aanwezigheidsregistratie

Realtime inzicht in het aantal
aanwezige en beschikbare BHV'ers

Slider

Zie wie er in het pand aanwezig is en alarmeer uitsluitend de beschikbare hulpverleners

Aanwezigheidsregistratie

Met de automatische aanwezigheidsregistratie is te allen tijde inzichtelijk hoeveel en welke BHV'ers zich op locatie bevinden.

Real-time inzicht in de huidige bezettingsgraad

Ontvang een melding wanneer de minimale bezettingsgraad niet gehaald wordt.

Geofencing

Het systeem wordt automatisch bijgewerkt zodra een smartphone een locatie binnenkomt of verlaat.

Koppelingen met bestaande veiligheidssystemen

Gemakkelijk te koppelen met bestaande veiligheidssystemen, bijv. toegangscontrole.

Aanwezigheids monitor

Voor het eenvoudig en direct kunnen oproepen van de BHV'ers vanuit een vaste opstelling bij de receptie of meldkamer.

Meer weten

Meer dan alleen aanwezigheidsregistratie

Met het Picasse BHV Alarmeringssysteem heeft een BHV coördinator direct het meest actuele overzicht van de aanwezigheid van BHV-ers op een bepaald locatie. Het grote voordeel hiervan is dat de receptie of meldkamer heel eenvoudig de aanwezige hulpverleners kan oproepen. Zo worden er geen BHV-ers onnodig opgeroepen die niet in de buurt van de calamiteit zijn en toch niet kunnen helpen. Het systeem van Picasse kan daarnaast ook nog eens een waarschuwingsbericht uitsturen wanneer er op een bepaald tijdstip te weinig BHV-ers op een locatie aanwezig zijn. Hierdoor kunnen preventief maatregelen worden getroffen.

Deze tool voor aanwezigheidsregistratie wordt de laatste jaren steeds meer gebruikt omdat het goed aansluit bij de huidige flexwerk ontwikkelingen. BHV medewerkers reizen steeds meer tussen verschillende panden en kunnen met behulp van aanwezigheidsregistratie hulp verlenen in verschillende panden. Picasse kan op een centrale plaats bij een receptie een aanwezigheids monitor leveren waarop realtime inzichtelijk is welke BHV medewerkers er aanwezig zijn. Dit kan het traditionele aanwezigheidsbord met schuifjes (waarbij bijwerken vaak vergeten word) vervangen.

Geofencing

Aanwezigheidsregistratie van Picasse werkt op basis van Geofencing. Deze handige tool is zo gemaakt dat het Picasse systeem alleen bijhoudt wanneer iemand een aangemaakte cirkel rondom een gebouw betreedt of verlaat. Daardoor heeft deze functionaliteit vrijwel geen effect op het batterijverbruik van een smartphone (minder dan 2% relatief). Ook worden BHV-ers niet gevolgd binnen of buiten het pand waar zij werkzaam zijn. Dit in verband met de privacy van de medewerkers.

BHV Presentiebord
BHV App
BHV Alarmering bij noodsituaties
Redding Brandweer